Slavonice Fest bez hranic / Slavonice Fest ohne Grenzen / 2018

                                                                                                                                                                   Bitte scrollen Sie nach unten für Deutsch:
Slavonice Fest bez hranic má jako součást programu festivalu Slavonice Fest 2018 za cíl propojit a posílit fungující spojení české a rakouské kulturní obce v příhraniční oblasti. Přirozeně tak uprostřed léta spojujeme kulturní aktivity organizované mezi Spolkovým domem ve Slavonicích, Zukunftsraum Thayaland a Kulturbrücke a Museum Humanum ve Fratres.

Výstava Mezi - obrazy, archiv kameramana Jaroslava Kučery

Vernisáž proběhne 1. 8. v 16:30 v Kulturbrücke Fratres.

Kameraman Jaroslav Kučera neodmyslitelně patří mezi nejvýznamnější tvůrce československé kinematografie druhé poloviny dvacátého století. Je znám jako progresivní kameraman, který určil vizuální podobu řady českých filmů (mj. Démanty noci, Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Všichni dobří rodáci nebo Adéla ještě nevečeřela), zahraničních produkcí (Mozartova cesta do Prahy, Romeo a Julie na vsi )  a představení v Laterně Magice (např. Odysseus), a jako režisér dokumentárního snímku Pražský hrad – přičemž jeho tvorba je mnohem pestřejší.

Pro Jaroslava Kučeru bylo klíčové zejména vyjadřování se obrazem, práce s barvou, stíny, světlem a kompozicí (často po vzoru význačných mistrů výtvarného umění; mezi nejznámější patří inspirace Hieronymem Boschem při promýšlení výtvarné koncepce filmu Ovoce stromů rajských jíme). Výstava se nepokouší být monografickou v pravém slova smyslu. Jejím cílem není představit ukázky ze známých Kučerových snímků, přemístit film do galerie a poukázat na jeho obrazové kvality (což zůstane pouze v rovině doprovodného programu). Hlavním impulsem se naopak stává nikdy nezveřejněná pozůstalost kameramana, která obsahuje obrazy, koláže, rodinné filmy, denní práce, zkušební záběry a jiné filmové materiály na 16 mm a 35 mm pásu, zejména pak fotografie, negativy a diapozitivy.

Kučera svůj archiv fotografií vytvářel celý život, přičemž pro něj nebylo ani tak podstatné, aby výsledná fotografie byla skutečným artefaktem, ale šlo mu zejména o zachycení pohledu, archivaci „skutečnosti“, ale nikoli v jejím historickém rozměru, ale zejména její atmosféry, světelnosti, prostorových proporcí a barevných odstínů a kontrastů.
Výstavu uvede dcera kameramana Jaroslava Kučery, výtvarnice Tereza Kučerová. Kurátorkou výstavy je Kateřina Svatoňová, architektem Zbyňek Baladrán.

Výstava MEZI - OBRAZY se uskuteční na rakouské straně hranice, ve vesnici Fratres v prostorách Kulturbrücke, instituce, kterou zde založil před 20 lety  spolu s Museum Humanum Peter Coreth. Kulturbrücke je jedinečnou kulturní dílnou, explozí diskuzí, kulturním prolínáním, intelektuálním kvasem…  V létě se zde odehrávají přednášky, koncerty, literární čtení, výstavy, diskuse. Ve Fratres se setkávají intelektuálové, umělci, politici, kardinálové-mezi mnohými, kteří zde vystavovali, přednášeli, předčítali či koncertovali byli prezident Václav Havel, kardinál Franz König, spisovatel Jiří Grůša, spisovatel Pavel Kohout, spisovatelka Eva Kantůrková, sochař Olbram Zoubek, výtvarník Ivan Ouhel, sochařka Isabela Fárová, Oskarový režisér Michael Haneke, sochař Franz Ölzant, spisovatel Roland Girtler a další. Vstup na výstavu i vernisáž je volný.

Filmový program

V rámci Slavonice Festu bez hranic uvidí diváci ve spojení s výstavou MEZI - OBRAZY  archivu kameramana Jaroslava Kučery slavný film Juraje Herze Morgiana s Ivou Janžurovou v hlavní dvojroli, jehož kameramanem byl právě Kučera. Film promítneme ve Spolkovém domě Slavonice, kde ho uvede dcera Jaroslava Kučery, kostýmní návrhářka a výtvarnice Tereza Kučerová.

Rakouskou kinematografii reprezentuje v programu festivalu film oscarového režiséra Michaela Hanekeho Happy End. Česko-rakouská filmová spolupráce je zastoupena koprodukčními snímky Doma je tady a novinkou Tlumočník režiséra Martina Šulíka, který do hlavních rolí obsadil dvě mimořádné osobnost filmové branže z obou stran hranice  – rakouského herce Petera Simonischeka a českého režiséra Jiřího Menzela. Časy filmových projekcí najdou diváci v denním programu Slavonice Festu.

Hudební program

V rámci Slavonice Festu bez hranic jsme letos připravili hudební program ve Stodole Maříž. 8 koncertů, které proběhnou v Maříži, vesnici těsně u česko-rakouské hranice, přivítá diváky z obou jejích stran. Koncerty začínají vždy v 15 hodin. 2. 8. vystoupí Chris Beer, Lenka Nová & Petr Malásek, 3. 8. Circus Ponorka, Kieslowski, 4. 8. Sudy Potu, Kalle, 5. 8. Annabelle Fárová, Michal Pavlíček & Monika Načeva
Na trase Slavonice – Fratres  - Slavonice – Maříž mohou diváci využít festivalový autobus.
 
Projekt Slavonice Fest bez hranic 2018 se koná ve spolupráci se Slavonickou renesanční, o.p.s. a za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG Rakousko - Česká republika.      

Slavonice Fest ohne Grenzen / Slavonice Fest bez hranic / 2018

 „Slavonice Fest ohne Grenzen“ ist Teil des Programmes im Festival „Slavonice Fest 2018“ mit der Zielsetzung, funktionierende Verbindungen der tschechischen und österreichischen Kulturgemeinden im diesem Grenzgebiet zu verstärken. So finden wir es naheliegend, in der Mitte des Sommers Kulturaktivitäten zu verbinden, die organisiert sind zwischen Vereinshaus Slavonice, Zukunftsraum Thayaland, Kulturbrücke und Museum Humanum in Fratres.

Ausstellung „UNTER BILDERN“: Das Archiv des Kameramannes Jaroslav Kučera.

Die Vernissage findet sich am 1. 8. um 16:30 in der Kulturbrücke Fratres statt.

Der Kameramann Jaroslav Kucera gehört zu den bedeutendsten Gestaltern tschechoslowakischer Kinematographie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er ist bekannt als progressiver Kameramann, der die visuelle Form zahlreicher tschechischer Filme vorgegeben hat. Dazu gehören Filme wie Diamanten der Nacht (Démanty noci), Tausendschönchen – Untertitel: kein Märchen (1966,Sedmikrásky), Früchte des Paradies (1970, Fruit of Paradise, Ovoce stromů rajských jíme), Alle guten Landsleute (1969, Všichni dobří rodáci) oder Adele hat noch nichts zu Abend gegessen (Adéla ještě nevečeřela) und auch Vorführungen in Laterna Magica (z.B. Odysseus) und auch als Regisseur (z.B. der Dokumentation der Prager Burg). Sein Werk ist aber noch vielfältiger. Der Fokus von Kučera war der Schlüssel seines Weges und lag im Bild und in der Arbeit mit Schatten und Licht sowie den Kompositionen der Farben. Er folgte der Inspiration der Meister der bildenden Kunst und benutzte oft Künstler als Vorbild, z.B. gehört zu den bekanntesten Inspirationen Hieronymus Bosch, die sich als Kunstkonzeption des Filmes spiegelt (Film - Früchte des Paradies - Fruit of Paradise)

Die Ausstellung versucht, nicht lediglich eine monographische Auststellung im Sinne des Wortes zu sein. Ihr Ziel ist es nicht, die Szenen aus den bekannten Filmen von Kučera vorzustellen oder den Film in die Galerie zu verschieben bzw. die Qualität des Bildes zu zeigen - dieser Fokus bleibt nur auf der Ebene des Begleitprogrammes zur Ausstellung präsent. Der Hauptimpuls der Ausstellung ist der nie veröffentlichte Nachlass des Kameramannes. Die Ausstellung beinhaltet Bilder, Collagen, Familienfilme, Tagesarbeit, Versuchsbilder und andere Filmmaterialien auf 16mm und 35mm Format - hauptsächlich auch Fotografien, Negative und Diapositive.

Die Ausstellung wird auf österreichischer Seite der Grenze in den Räumlichkeiten der „Kulturbrücke Fratres“ und des „Museum Humanum“ in Fratres präsentiert. Vor mehr als zwanzig Jahren hat Peter Coreth die beiden Initiativen „Kulturbrücke Fratres“ und „Museum Humanum“ gegründet. Der Verein der Kulturbrücke ist eine einzigartige kulturelle Werkstatt, wo Explosionen der Diskussionen stattfinden, die sich kulturell überlappen. Im Sommer finden hier verschiedene Veranstaltungen statt wie: Vorträge, Konzerte, Literaturlesungen, Ausstellungen, Diskussionen,… In Fratres treffen sich Intelektuelle, Künstler, Politiker, Kardinäle, … Unter den Vielen, die hier ausgestellt, vorgetragen, vorgelesen, musiziert und diskutiert haben waren z.B. Václav Havel, Kardinal Franz König, Schriftsteller Jiří Grůša, Schriftsteller Pavel Kohout, Schriftstellerin Eva Kanturková, Bildhauer Olbram Zoubek, Künstler Invan Ouhel, Bildhauerin Isabela Farová, Oskar-Preisträger Michael Haneke, Bildhauer Franz Ölzant, Schriftsteller Roland Girtler u.s.

Die Ausstellung wird von der Tochter des Kameramanns Jaroslav Kučera eröffnet – der Künstlerin Tereza Kučerová. Die Kuratoren der Ausstellung sind Kateřina Svatoňová und der Architekt Zbyněk Baladrán.

Filmprogramm

Im Rahmen des Slavonice Fest ohne Grenzen sehen die Besucher auch eine Vorführung des berühmten Filmes „Morgiana“ von Juraj Herz mit der Schauspielerin Iva Janžurová in doppelter Hauptrolle, da gerade dieser Film Verbindung hat zu der Ausstellung „Unter Bildern“ des Fotoarchives des Kameramannes Jaroslav Kučera, weil Kučera für diesen Film Kameramann war. Die Filmvorführung findet im Vereinshaus Slavonice statt, wo die Tochter von Jarsolav Kučera diesen Film vorstellt - die Kostümbildnerin und Künstlererin Tereza Kučerová.

Die Österreichische Kinematographie wird im Rahmen des Festivals durch den Film „Happy End“ des Oskar-Preisträgers Michael Haneke repräsentiert. Die tschechisch-österreichische Filmzusammenarbeit wird durch die Koproduktionsfilme „Home is here“ und der Neuheit „Dolmetscher“ von Regisseur Martin Šulík vertreten. Martin Šulík hat die beiden Hauptrollen durch die außergewöhnlichen Persönlichkeiten der Filmbranche von beiden Seiten der Grenzen besetzt, dem österreichischen berühmten Schauspieler Peter Simonischek und dem tschechischen Regisseur Jiří Menzel. Die Projektionszeiten sind für die Besucher dem Programm des Festivals „Slavonice Fest“ zu entnehmen.

Musikprogramm

Im Rahmen des „Slavonice Fest ohne Grenzen“ haben wir heuer das Musikprogramm in der Scheune in Maříž vorbereitet. Die Besucher aus beiden Seiten tschechisch-österreichischen Grenze erwarten acht Konzerte die in Maříž – einem Dorf unmittelbar an der Grenze.

Die Konzerte starten jeweils um 15.00 Uhr: 2. 8. Chris Beer, Lenka Nová & Petr Malásek, 3. 8. Circus Ponorka, Kieslowski, 4. 8. Sudy Potu, Kalle, 5. 8. Annabelle Fárová, Michal Pavlíček & Monika Načeva.  Zwischen Slavonice, Fratres und Maříž können die Besucher den Festivalbus benützen.

Das Projekt Slavonice Fest ohne Grenzen 2018 findet statt in der Zusammenarbeit mit Slavonická renesanční, o.p.s. und für die Unterstützung des europäischen Fonds für die Regionalentwicklung INTERREG Rakousko – Česká republika